2

آپدیت جدید ۳٫۵٫۲

تغییرات آخرین نسخه – تغییر اساسی در قسمت محاسبات پزشکی : افزودن بیش از ۱۰ محاسبه کاربردی پزشکی افزودن توضیحات کامل در مورد هر محاسبه (فرمول و موارد استفاده ) امکان جستجو در قسمت محاسبات پزشکی دسته بندی محاسبات پزشکی – افزودن امکان جستحوی فارسی در قسمت داروها – افزودن امکان جستجو دربین بیش از ۱۸۰ تست  آزمایشگاهی – افزودن …